Nyheter & Blogg

 • Inbjudan: Nätverksmöte 9 juni
  Inbjudan: Nätverksmöte 9 juni
  Inköp av molntjänster – Du får vad du köper! Hela IT- och telekombranschen utvecklas starkt mot leverans i form av molntjänster istället för traditionella IT- och telekomerbjudanden. Kunskapen hos oss...
  Läs mer
 • Ny i styrelsen: Kent Sävåsen
  Ny i styrelsen: Kent Sävåsen
  Ny i styrelsen för NTK sedan i april är Kent Sävåsen. En veteran inom telekomvärlden. Kent som kallas för Kenta är 57 fyllda, gift med Karin och bor på en...
  Läs mer
 • Styrelsen 2016-2017
  Styrelsen 2016-2017
  På årsmötet i tisdags valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2016-2017. Den nya styrelsen består av (från vänster): Jerry Nilsson (Call Center Management), Bertil Nordlund (Knowit), Kent Sävåsen (2improve), Pedra...
  Läs mer
 • Påminnelse: Årsmöte 19 april
  Påminnelse: Årsmöte 19 april
  Påminnelse: Härmed kallas medlemmar till NTKs årsmöte den 19 april 2016 mellan klockan 14:00-15:00 på Knowit, Klarabergsgatan 60, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via video. Kallelse, dagordning...
  Läs mer

Välkommen till Nätverket för
Telekomanvändare - NTK

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. NTK har till uppgift att inom telekommunikationsområdet tillvarata användarintressen genom att:

- framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer,

- bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs,

- informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden,

- initiera och driva projekt,

- samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se