Nyheter & Blogg

 • NTK har extra föreningsmöte 30 november
  Extra föreningsmöte 30 november
  Kallelse Härmed kallas ni till ett extra föreningsmöte med NTK den 30 november 2017 mellan klockan 10:00-10:30 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns...
  Läs mer
 • GDPR och voice - Nätverksmöte 30 november
  GDPR och voice – Nätverksmöte 30 november
  Nya dataskyddsregler – vad betyder GDPR för voice och telekomlösningar? Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Lagen...
  Läs mer
 • Vilka ämnen du skulle vilja se framöver?
  Vilka ämnen du skulle vilja se framöver?
  Vad vill du se under 2018? Styrelsen håller som bäst på att planera för kommande nätverksmöten under 2018. Vilka ämnen du skulle vilja se framöver hos NTK? NTK har under...
  Läs mer
 • Vi vill undvika tomma stolar
  Avgift för ”no show”
  Avgift för ”no show” Från och med vårt kommande nätverksmöte i november inför vi en ”no show” avgift på 490 kronor per deltagare från medlemsföretag om man inte kommer trots...
  Läs mer

Välkommen till Nätverket för
Telekomanvändare - NTK

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. NTK har till uppgift att inom telekommunikationsområdet tillvarata användarintressen genom att:

- framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer,

- bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs,

- informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden,

- initiera och driva projekt,

- samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se